To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

CWRKDiZ w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 pt. „Hybrydowo–zawodowo”.
Data: 1 października 2021r.
Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita  Cegielskiego w Chodzieży
z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (w godzinach od 17:00 do 20:00).
Edycja pod hasłem: hybrydowo-zawodowo
Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.
W programie:
1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
• spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
• pokazów zawodów
• występów uczniów
2. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
• „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
• „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!
3. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
• „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
• „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.
4. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie
i branżowo w subregionie pilskim.
5. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.
6. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.
7. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, spektakl realizowany przez firmę Visual Sensation.
8. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.
9. Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.
Serdecznie zapraszam:
Katarzyna Łęcka

Back to top