To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Opublikowano: 18.01.2021 r.

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.01.2021

Zgodność ze standardami:

Pracujemy nad dostosowaniem naszej strony do standardu WCAG 2.1 (poziom AA)

Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Staramy się aby strona spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Treści zewnętrzne

Treści zewnętrzne, nieprzygotowane przez administratora strony (wideo, materiały dydaktyczne) mogą nie spełniać wszystkich standardów WCAG na poziomie AA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.01.2021 r.

Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dyrektor Grzegorz Wądołowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 214 12 95.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile wyznaczył Pana Marcina Formellę  jako koordynatora do spraw dostępności.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile jest zlokalizowana przy ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła. Budynek ma jedno główne wejście. Wejście główne jest od ulicy Królowej Jadwigi. Z przodu do wejścia A prowadzi siedem stopni, do wejścia B trzy stopnie oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście C jest bez schodów i można nim wjechać wózkiem inwalidzkim, do wejścia D prowadzi osiem stopni i jest także podjazd dla wózków inwalidzkich. Jest to budynek trzypiętrowy. W budynku szkoły zamontowana jest winda. Osoby niepełnosprawne nie mające problemów z samodzielnym poruszaniem się i mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek  jest obiektem trzypiętrowym. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane.

Dostosowanie wind

Windy są dostosowane.

Dostępność pochylni

Pochylnie dla wózków inwalidzkich znajdują się od strony  wejść: B, C, D

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Przez radiowęzeł

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Przy budynku od strony ulicy Królowej Jadwigi- liczba miejsc 3. Drugi parking jest zlokalizowany z tyłu budynku, z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 67 214 12 95 Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia szkoła zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

 

Back to top