To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W naszej stołówce dzieci mogą korzystać z posiłków przygotowywanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia. Obiady wydawane są na podstawie karty abonamentowej, którą można nabyć dokonując wpłaty przelewem na numer konta: 42102038440000120201391523. Karty obiadowe wychowawcy przekażą bezpośrednio uczniom. Cena posiłku, składającego się z dwóch dań: głównego, zupy oraz napoju wynosi 4,50 zł. Obiady wydawane są podczas trzech przerw obiadowych: o godzinie 11:30 (dla dzieci, które skończyły lekcje), 12:35 oraz 13:40. Każdy uczeń odbiera obiad samodzielnie na tacy, która po każdym użyciu jest dezynfekowana. W czasie odbioru posiłków prosimy o zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 m zgodnie z procedurami zachowania w stołówce w czasie zagrożenia COVID-19.

W naszej stołówce dzieci mogą korzystać z posiłków przygotowywanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia. Obiady wydawane są na podstawie karty abonamentowej, którą można nabyć dokonując wpłaty przelewem na numer konta: 42102038440000120201391523. Karty obiadowe wychowawcy przekażą bezpośrednio uczniom. Cena posiłku, składającego się z dwóch dań: głównego, zupy oraz napoju wynosi 4,50 zł. Obiady wydawane są podczas trzech przerw obiadowych: o godzinie 11:30 (dla dzieci, które skończyły lekcje), 12:35 oraz 13:40. Każdy uczeń odbiera obiad samodzielnie na tacy, która po każdym użyciu jest dezynfekowana. W czasie odbioru posiłków prosimy o zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 m zgodnie z procedurami zachowania w stołówce w czasie zagrożenia COVID-19.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W STOŁÓWCE W SP11 PODCZAS PANDEMII

Procedury korzystania z kuchni i stołówki szkolnej w czasie zagrożenia COVID-19

KUCHNIA:
1. Pracownicy kuchni w czasie przygotowania posiłków zobowiązani są do ograniczenia kontaktów z personelem szkoły oraz uczniami.
2. Należy szczególnie dbać o higienę rąk podczas procesu przygotowywania posiłków poprzez częste mycie i dezynfekcję.
3. Jeśli to możliwe, wskazane jest utrzymywanie dystansu wynoszącego 1,5 m pomiędzy pracownikami kuchni oraz obowiązkowe wydawanie posiłków w maseczkach ochronnych lub w przyłbicach.
4. Dostawcy towaru mogą poruszać się tylko w obrębie magazynowania towarów, wstęp dozwolony jest po dezynfekcji rąk oraz w maseczce ochronnej.

STOŁÓWKA:
1. W stołówce szkolnej w tym samym czasie może znajdować się grupa uczniów
w ilości 100 osób wraz z opiekunem. W klasach najmłodszych uczniowie przychodzą pod opieka nauczyciela.
2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Wejście do stołówki odbywa się po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
4. Uczniowie podchodzą do okienka podawczego pojedynczo, ustawiając się wcześniej
w kolejce z zachowaniem odpowiedniego dystansu (1,5 m – 2m).
5. Do odwołania wydawane będą obiady jednodaniowe z napojem i deserem.
6. Na stołach obowiązuje zakaz ustawiania przypraw oraz serwetników.
7. Talerze po zakończeniu posiłku odnoszone będą do okienka przeznaczonego na zwrot naczyń przez dzieci pojedynczo i na bieżąco będą odbierane przez pracownika kuchni.
8. Wszystkie naczynia będą myte w zmywarce z funkcją wyparzania przy zastosowaniu środków myjących.
9. Na czas reżimu sanitarnego obowiązuje zakaz odbioru obiadów w trojakach.

Back to top