To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

  • zebrania śródroczne: listopad, styczeń i maj;
  • konsultacje z rodzicami: grudzień.

Back to top