To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Regulamin Wolontariatu

działającego w Szkole Podstawowej nr 11

Królowej Jadwigi w Pile

 

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Wolontariat powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

 

Struktura

Wolontariuszami są przeszkolenie uczniowie klas 7 i 8.

Opiekunami są nauczyciele, którzy organizują i monitorują pracę wolontariuszy. Odpowiadają oni za realizację planu pracy, organizowanie spotkań członków wolontariatu oraz nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy.

 

Cele i sposoby działania

Celem wolontariatu jest wdrożenie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu, rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i środowiska naturalnego.

Celem jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

 

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne), np.:

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach działania świetlicy socjoterapeutycznej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

Współpraca z fundacjami.

Współpraca z Pilskim Bankiem Żywności.

Współpraca z Centrum Wolontariatu w Pile.

Inne (bieżące) w miarę możliwości i potrzeb.

 

Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

Członek wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

Każdy wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracach wolontarystycznych, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystuje swoje zdolności.

Członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

- wyrażenie uznania słownego,

- pochwała w dzienniku lub na forum szkoły,

- umieszczenie nazwiska w artykule gazetki szkolnej,

- wręczenie listów pochwalnych, dyplomów,

- symboliczna ,,łapka " i dyplom uznania z ramienia SCW w Pile,

- wpis na świadectwie i dodatkowe punkty za wypracowanie 100 godzin w ramach pracy wolontarystycznej.

 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich inicjatyw, lecz nie stanowi celu działalności wolontarystycznej.

 

W dniach od 8 - 10 grudnia na terenie marketu Tesco przy ulicy Bydgoskiej nasi wolontariusze będą kwestowali na rzecz Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.

Konkurs "Barwy wolontariatu" jest ogłaszany rokrocznie przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile.

Warto pomagać


    Hania - nauczyciel matematyki, ks. Mateusz - nauczyciel religii i ja - polonistka. Tacy różni, a jednak coś nas łączy. Wbrew pozorom nie tylko profesja, lecz chęć robienia czegoś dla innych i zarażania tą ideą młodych ludzi - gimnazjalistów. Wszyscy jesteśmy opiekunami szkolnej sekcji Wolontariatu. Ja trochę dłużej, bo od roku 2007; natomiast później zaproponowałam Hani, by zechciała mnie wesprzeć w rozmaitych działaniach. Dwa lata temu dołączył do nas ksiądz Mateusz - na własną prośbę. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy i przede wszystkim jest nam raźniej i łatwiej angażować młodzież do pracy. A tej jest niemało. No i liczą się pomysły, a także dyspozycyjność i dzielenie się czasem oraz obowiązkami. Wszyscy troje staramy się odpowiadać na każdą prośbę płynącą z różnych środowisk i organizacji. Sądzę, że bez obaw mogę stwierdzić, iż nie zdarzyło nam się do tej pory nie odpowiedzieć na jakikolwiek apel z prośbą o pomoc, a nasi wolontariusze ochoczo angażują się w pracę. Jest ich tak wielu, a akcje tak różnorodne, że każdy może znaleźć coś dla siebie, by pokazać się z jak najlepszej strony. Wiem również, że swoją przygodę z wolontariatem gimnazjaliści kontynuują także po opuszczeniu murów naszej szkoły. A co tak naprawdę robiliśmy na przestrzeni 3 lat?

Nadal, już od wielu lat, współpracujemy z łódzką Fundacją Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.

Uczniowie pomagają przy pakowaniu zakupów klientom pilskich marketów, a także kwestują. Dzięki ich pracy najubożsi uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Fundacji. Pieniądze przekazywane są na zakup podręczników, testów egzaminacyjnych, przyborów szkolnych, biletów do kina i teatru, strojów galowych, dofinansowanie wycieczek szkolnych i wielu innych przedsięwzięć. Dzięki temu uczniowie integrują się z resztą społeczności uczniowskiej i nie czują się wykluczeni ze środowiska rówieśników. We współpracy z Fundacją nieoceniona jest pomoc Hani, która każdorazowo przeprowadza szkolenie młodzieży, dba o koszulki z logo Fundacji, opiekuje się uczniami, rozlicza zebrane pieniądze i wpłaca je na konto.

Równie chętnie współpracujemy z PBŻ w Pile, nie pominęliśmy żadnej ze zbiórek.

Największą satysfakcję przyniosła nam zbiórka żywności pod hasłem ,,Na pomoc Ukrainie". Pani wiceprezydent na spotkaniu z wolontariuszami pilskich szkół  wyróżniła naszą placówkę, w której ilość zebranych artykułów przewyższyła inne pilskie szkoły. 

Duże zadowolenie daje wolontariuszom udział w zabezpieczaniu trasy Ćwierćmaratonu Muzycznego oraz kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnych jest zawsze tak wielu, że zgłaszają się sami, bo wiedzą, że kto pierwszy, ten lepszy. Świetnie potrafią się także odnaleźć w Domu Pomocy Społecznej, gdy pomagają podczas organizacji corocznego święta pensjonariusza. Przebywanie z osobami starszymi, schorowanymi i niepełnosprawnymi wywołuje wśród młodzieży uczucie empatii i odpowiedzialności. 

Współpracujemy także z Towarzystwem Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile - nasi uczniowie  zawsze odpowiadają na apel i biorą udział w zbiórkach pieniędzy na pilskim Cmentarzu Komunalnym.

Cieszy nas również, jako opiekunów sekcji Wolontariatu, że nasi podopieczni potrafią sami angażować się w różne przedsięwzięcia. Chętnie pracują w szkolnej świetlicy, pomagając młodszym uczniom w odrabianiu lekcji, zajmują się zwierzętami przebywającymi w schroniskach, pomagają w organizacji zajęć podczas półkolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych, poświęcając na to gros własnego wolnego czasu.

Chciałabym szczególnie mocno podkreślić działalność naszych dwóch absolwentek - Jagody Jabłońskiej i Julii Kołłątaj. Jagoda, nie dość, że uczestniczyła w wielu bieżących akcjach, to jeszcze pomagała w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w SP nr 4, XVII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia w Pile, brała udział w obchodach Święta Niepodległości na Placu Zwycięstwa, pełniła wartę przy urnie podczas II tury wyborów prezydenckich i grała w WOŚP. Julia natomiast systematycznie pracowała dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Pomagała w realizacji zadań statutowych, uczestniczyła w projektach, uroczystościach i imprezach integrujących osoby niepełnosprawne, a także w zajęciach aktywnej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

Nieoceniony wkład w działalność szkolnego wolontariatu wniósł ostatnimi laty ksiądz Mateusz - osoba niezwykle charyzmatyczna i posiadająca wspaniały kontakt z młodzieżą, zarażająca innych swoim optymizmem i wielkodusznością. Z pomocą wolontariuszy przygotował paczki dla rodzin najuboższych uczniów, zorganizował szkolenie z zakresu kompletowania produktów pierwszej potrzeby. Uczył również uczniów ciekawych, zabawnych i mądrych gier oraz zabaw pomocnych w pracy z młodszymi dziećmi. Wraz z wolontariuszami pomagał przy organizacji festynu w parafii św. Rodziny. Ciekawym pomysłem było pozyskanie funduszy na dofinansowanie leczenia dzieci z chorobami układu kostnego. Akcja przebiegała pod hasłem ,,Kostka" i polegała na sprzedaży kości do gry wraz z jej  instrukcją.

Jednym słowem, jako opiekunowie szkolnej sekcji Wolontariatu, tworzymy zgrane trio. Praca z młodzieżą sprawia nam mnóstwo satysfakcji i daje poczucie spełnienia. Nie sposób przerwać tę działalność, bo wolontariat ma się w sercu.


Alicja Bożek  Back to top