To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

w naszej szkole jest prowadzony przez Pielęgniarkę Środowiska Nauczania i Wychowania Barbarę Szelągowską

Gabinet znajduje się na I piętrze pok. 109

Tel. 67 – 214 12 95 wew. 22

Czynne od poniedziałku do piątku
7.30 -15.00


WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA


1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2. Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4. Sprawowanie doraźnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;


8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku;

9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Back to top