To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00 

Nasza biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, szeroki wybór lektur oraz zbiory multimedialne. Ponadto gromadzimy i eksponujemy pamiątki oraz publikacje związane z patronką szkoły – Świętą Królową Jadwigą. Przechowujemy literaturę związaną z naszym miastem i regionem. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dbając o zaspokojenie  gustów czytelniczych i potrzeb edukacyjnych uczniów w miarę możliwości uzupełniamy nasz księgozbiór nowościami wydawniczymi oraz lekturami szkolnymi. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. W naszych bibliotekach panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i realizacji własnych poszukiwań czytelniczych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00 

Nasza biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, szeroki wybór lektur oraz zbiory multimedialne. Ponadto gromadzimy i eksponujemy pamiątki oraz publikacje związane z patronką szkoły – Świętą Królową Jadwigą. Przechowujemy literaturę związaną z naszym miastem i regionem. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dbając o zaspokojenie  gustów czytelniczych i potrzeb edukacyjnych uczniów w miarę możliwości uzupełniamy nasz księgozbiór nowościami wydawniczymi oraz lekturami szkolnymi. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. W naszych bibliotekach panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i realizacji własnych poszukiwań czytelniczych.

Bibliotekarze

 Ewa Wyrzykowska, Magda Riske,

Pomieszczenia biblioteki

dwa pomieszczenia z księgozbiorem

czytelnia

Udział w programach i projektach

Rządowy program "Książki naszych marzeń"

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez szachy w szkole"

Biblioteki szkolne są skomputeryzowane, użytkujemy program MOL – Optivum

 „Bliżej sztuki” – poznajemy twórczość artystów z różnych dziedzin sztuki- biorąc udział w wernisażach, organizowanych przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Cele biblioteki

 • upowszechniają czytelnictwo i rozwijają kompetencje czytelnicze wśród dzieci  i młodzieży,
 • włączają się w organizację imprez czytelniczych o charakterze ogólnopolskim  i szkolnym,
 • rozwijają zainteresowania uczniów i promują talenty,
 • inspirują uczniów do przygotowywania prac konkursowych,
 • organizują konkursy: czytelnicze, artystyczne, fotograficzne,
 • zapraszają ciekawych ludzi na spotkania z uczniami,
 • promują swoją działalność w gazetkach szkolnych,
 • współpracują z różnymi instytucjami kultury i Radą Rodziców.

KONKURSY 2020/2021

• Konkurs czytelniczo- artystyczny pn. Pierwszaki prezentują wiersze polskich poetów dla najmłodszych - maj 2021, Magda Riske i Bogna Kotwińska
• Konkurs kaligraficzny pn. Mistrz kaligrafii dla uczniów klas 2 – kwiecień 2021, Magda Riske
• Konkurs ortograficzny pn. Mistrz ortografii dla uczniów klas 3- marzec 2021, Magda Riske
• Konkurs literacki Czy znasz bajki i baśnie ? dla uczniów klas 4 - marzec 2021, Magda Riske
• VII Turniej szachowy o Laur Królowej Jadwigi – maj 2021, Magda Riske
• Konkurs literacko-plastyczny Lapbook – moja ulubiona książka dla uczniów kl. 5 - styczeń 2020, E. Wyrzykowska, M. Bartecka
• Konkurs literacki pn. Wiersze z gazetowych wycinków dla uczniów kl. 6 – marzec 2021, E. Wyrzykowska
• Konkurs fotograficzny pn. Sleeveface, czyli nowa twarz książki dla uczniów kl. 7 – listopad 2020, E. Wyrzykowska
• Konkurs Pięknego Czytania Legend o Królowej Jadwidze dla uczniów kl. 8 – maj 2021, E. Wyrzykowska
 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

  1-3

  4

  5

  6

  7

  8


  Back to top