To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

ZARZĄDZENIE nr 9/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
im. Królowej Jadwigi w Pile
z dnia 21 maja 2020

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE

ODDAWANYCH PODRĘCZNIKÓW I POZOSTAŁYCH ZBIORÓW

BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PRZECZYTAJ ZARZĄDZENIE

Back to top