To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Dnia 17.01.2017r. Odbył się poraz pierwszy świetlicowy konkurs ,,Twoja twarz brzmi znajomo''.

Konkurs polegał na zaprezentowaniu piosenki ulubionego wykonawcy. Uczestnicy musieli wcielić się w prezentowaną postać, nauczyć się piosenki, układu choreograficznego  oraz przygotować adekwatny strój sceniczny. Celem konkursu było pogłębianie zainteresowań muzycznych oraz zdrowa rywalizacja. Uczestników oceniało jury w skład którego wchodzili: Pani Justyna Baron, Pani Katarzyna Idzikowaska oraz Pani dyrektor Dorota Mijalska. Dzieci oceniane były w pięciu kategoriach: znajomość tekstu, czystość wykonania, zgodność stroju z orginałem, barwa głosu, orginalność aranżacji. Każdy z uczestników został nagrodzony za występ. Laureatami zostali:

miejsce I

Zuzanna Bujacz        klasa 3a

Maria Musiał            klasa 3g

miejsce II

Zuzanna Patelska      klasa 3a

miejsce III

Julia Lewandowska   klasa 3b

Wyróżnione zostały następujące osoby:

Louisa Chabas, Laura Śmiechowska, Katarzyna Bartosik, Aleksandra Mądrzak

Back to top