To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, do wzięcia udziału w Świetlicowym Konkursie Recytatorskim „Mój ulubiony wiersz”. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców świetlicy do 18 listopada.
Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie dzieci poezją,
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności dzieci.
Kryteria oceny:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• prawidłowa artykulacja, dykcja i emisja głosu,
• odpowiednia interpretacja tekstu,
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
Organizatorzy:
Paulina Kubczyk, Joanna Lietzau

Back to top