To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

REGULAMINY REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2022 / 2023

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy 4 sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2022 /2023.

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w roku szkolnym 2022/2023

KLASA PATRONACKA – AKADEMIA SIATKÓWKI BRACI LACH ZAŁOŻENIA PROJEKTU

WNIOSKI O PRZYJĘCIE

NOWOŚĆ- Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej KLASA PATRONACKA – AKADEMII SIATKÓWKI BRACI LACH

NOWOŚĆ!!! Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu szkoły KLASA PATRONACKA – AKADEMII SIATKÓWKI BRACI LACH

NOWOŚĆ -KLASA PATRONACKA – AKADEMIA SIATKÓWKI BRACI LACH ZAŁOŻENIA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 -Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

ZAŁĄCZNIK NR 2- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ogólnodostępnej, DSD lub integracyjnej szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 3 -Karta kontynuacji nauki w klasie 4 szkoły podstawowej w roku szkolnym

ZAŁĄCZNIK NR 4-Wniosek o przyjęcie do klasy 4 szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu

ZAŁĄCZNIK NR 11- Karta kontynuacji nauki dla dzieci z rejonu dla klas 2, 3, 5, 6, 7, 8

ZAŁĄCZNIK NR 12- wniosek o przyjęcie do szkoły dla dzieci spoza rejonu dla klas 2, 3, 5, 6, 7, 8.

GRANICE OBWODU SP 11

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH

Uchwała Nr VIII7819 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła oraz określenia granic ....

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 1482(53)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

oświadczenie woli przyjęcia do szkoły

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Back to top