To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dnia 31 sierpnia w sprawie: procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 11 - Procedury przyjmowania na praktyki studenckie

Załącznik nr 10 - Procedury przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Załącznik nr 9 - Procedury bezpieczeństwa w trakcie zajęć dodatkowych, uzupełniających proces dydaktyczny organizowanych na terenie szkoły

Załącznik nr 8 - Procedury korzystania z kuchni i stołówki szkolnej w czasie zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 7 - Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID – 19

Załącznik nr 6 - Procedury organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej

Załącznik nr 5 - Procedury funkcjonowania obiektów sportowych wykorzystywanych przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile obowiązujące od 01.09.2020 r. (dotyczy zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania)

Załącznik nr 4 - Procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Załącznik nr 3 -Procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły oraz przebywania na terenie szkoły i w miejscach wspólnych w szkole w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile

Załącznik nr 2 - Procedury wyboru formy kształcenia

Załącznik nr 1 - Procedury przetwarzania danych szczególnej kategorii w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w czasie pandemii COVID 19

Back to top