To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Wicedyrektor Szkoły - Pani Aleksandra Goldstein
Dziękujemy za trzydzieści lat pracy dla naszej szkoły. Życzymy siły do podejmowania dalszych działań.
Niech Pani zaangażowanie służy nam, uczniom tej szkoły jeszcze długie, długie lata.
Klasa 6e.

Back to top