To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Uczniowie: 20 dni x 5,00 = 100,00 zł
Nauczyciele: 20 dni x 11,20 = 224,00 zł

PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻNA REALIZOWAĆ OD 10.-25.10.2022r, TYLKO W FORMIE PRZELEWU INTERNETOWGO, W TYTULE KONIECZNIE MUSI BYĆ ZAWARTE: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA DZIECKA.

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkolne nr:
42102038440000120201391523

Po zakończeniu okresu wpłat wypisane karty obiadowe dla całej klasy odbiera wyznaczony przez wychowawcę dyżurny

Back to top