To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

ZARZĄDZENIE nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
Im. Królowej Jadwigi w Pile
Z DNIA 18 MAJA 2020

W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI

OPIEKI NAD DZIEĆMI

ORAZ PROWADZENIA KONSULTACJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

POBIERZ DOKUMENT

HARMONOGRAM KONSULTACJI

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W SP 11 W CZASIE PANDEMII

Back to top