To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00 

Nasza biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, szeroki wybór lektur oraz zbiory multimedialne. Ponadto gromadzimy i eksponujemy pamiątki oraz publikacje związane z patronką szkoły – Świętą Królową Jadwigą. Przechowujemy literaturę związaną z naszym miastem i regionem. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dbając o zaspokojenie  gustów czytelniczych i potrzeb edukacyjnych uczniów w miarę możliwości uzupełniamy nasz księgozbiór nowościami wydawniczymi oraz lekturami szkolnymi. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. W naszych bibliotekach panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i realizacji własnych poszukiwań czytelniczych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00 

Nasza biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, szeroki wybór lektur oraz zbiory multimedialne. Ponadto gromadzimy i eksponujemy pamiątki oraz publikacje związane z patronką szkoły – Świętą Królową Jadwigą. Przechowujemy literaturę związaną z naszym miastem i regionem. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dbając o zaspokojenie  gustów czytelniczych i potrzeb edukacyjnych uczniów w miarę możliwości uzupełniamy nasz księgozbiór nowościami wydawniczymi oraz lekturami szkolnymi. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. W naszych bibliotekach panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i realizacji własnych poszukiwań czytelniczych.

Bibliotekarze

 Ewa Wyrzykowska, Magda Riske, Ewa Smęda

Pomieszczenia biblioteki

dwa pomieszczenia z księgozbiorem

czytelnia

Udział w programach i projektach

Rządowy program "Książki naszych marzeń"

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez szachy w szkole"

Biblioteki szkolne są skomputeryzowane, użytkujemy program MOL – Optivum

 „Bliżej sztuki” – poznajemy twórczość artystów z różnych dziedzin sztuki- biorąc udział w wernisażach, organizowanych przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Cele biblioteki

  • upowszechniają czytelnictwo i rozwijają kompetencje czytelnicze wśród dzieci  i młodzieży,
  • włączają się w organizację imprez czytelniczych o charakterze ogólnopolskim  i szkolnym,
  • rozwijają zainteresowania uczniów i promują talenty,
  • inspirują uczniów do przygotowywania prac konkursowych,
  • organizują konkursy: czytelnicze, artystyczne, fotograficzne,
  • zapraszają ciekawych ludzi na spotkania z uczniami,
  • promują swoją działalność w gazetkach szkolnych,
  • współpracują z różnymi instytucjami kultury i Radą Rodziców.

Konkursy biblioteczne

Konkursy proponowane w roku szkolnym 2019/2020
1. Miejski Konkurs Fotograficzny pt. „Kadr z wakacji” dla uczniów klas 7-8, październik.
2. I ty potrafisz napisać ciekawą książkę - listopad.
3. Powiatowy konkurs artystyczny pt. „Stwórz własną książkę!” oraz fotograficzny „Tak czytam!”- listopad.
4. Pocztówka z ulubionym bohaterem literackim, konkurs dla uczniów klas 4 – grudzień.
5. Pierwszaki w bibliotece - grudzień.
6. Mistrz ortografii 2020 - konkurs dla uczniów klas 3, marzec.
7. Lapbook – moja ulubiona książka, konkurs dla uczniów klas 5 – marzec.
8. Chcę być mistrzem kaligrafii, klasy 2 - kwiecień.
9. VII Turniej szachowy o Laur Królowej Jadwigi - maj.
10. Konkurs Pięknego Czytania, konkurs dla uczniów klas 6 – maj.
11. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. „Moja przygoda z legendami polskimi” o tytuł Mistrza Pięknego Czytania dla uczniów klas 7 – 8, maj.
12. Powiatowy konkurs czytelniczy pt. „ Krótko, aczkolwiek ciekawie o książce”- maj.

Back to top