To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

1. W dniach 8, 9, 10, 15 czerwca 2020 zaplanowane są konsultacje dla uczniów klas 1 – 8 wg harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej szkoły z zachowaniem zasad ogłoszonych
w Zarządzeniu nr 8/ 2020 Dyrektora Szkoły.
2. Do dnia 19 czerwca 2020 (z wyjątkiem 11,12,16,17 i 18 czerwca) we wszystkich klasach prowadzone jest nauczanie zdalne.
3. Przypominam o konieczności wystawienia ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów i ocen opisowych w klasach 1 – 3 w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020.
4. 11 czerwca 2020 – dzień wolny ustawowo – Święto Bożego Ciała.
5. 12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych – szkoła zamknięta. W tym dniu nie organizujemy nauczania zdalnego dla wszystkich uczniów.
6. 16,17,18 czerwca 2020 – egzaminy dla uczniów klas 8. W trakcie trwania egzaminów nie organizujemy nauczania zdalnego dla uczniów klas 1- 7. Szkoła może organizować tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1- 3 w świetlicy szkolnej wg wcześniej ustalonych zasad ogłoszonych w Zarządzeniu nr 8/ 2020 Dyrektora Szkoły.
7. Od 22 do 25 czerwca 2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych. Mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1- 3 w świetlicy szkolnej wg wcześniej ustalonych zasad ogłoszonych w Zarządzeniu nr 8/ 2020 Dyrektora Szkoły.
8. 18 czerwca 2020 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna:

I część - godzina 15.00 – zorganizowana w szkole dla trzech poziomów – klasy 1 – 3 – świetlica szkolna, klasy 4 – 6 – stołówka, klasy 7 – 8 – hol II piętra’
II część – wspólne zatwierdzenie wyników klasyfikacji - godzina 16.00 – stołówka szkolna.

9. 25 czerwca 2020 – Rada Pedagogiczna Analityczna – godzina 11.00 stołówka szkolna.

10. 26 czerwca 2020 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019 – 20. Harmonogram uroczystości szkolnych i odbioru świadectw przekazany będzie w odrębnym komunikacie.

Harmonogram pracy dla wszystkich nauczycieli (dyżury i konsultacje) będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły.Back to top