To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

 

 25,26,27. 05. 2021 r. - egzaminy po klasie 8.

 

-25,26,27.05.2021 r. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

25 MAJA(WTOREK GODZINA 9:00) - JĘZYK POLSKI

26 MAJA (ŚRODA GODZINA 9:00) -MATEMATYKA

27 MAJA (CZWARTEK GODZINA 9:00) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

-04.06.2021 r. dzień wolny od zajęć

We wszystkie dodatkowo wolne dni od zajęć szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Śródroczne zebrania z rodzicami:   V.


 Konsultacje rodziców z nauczycielami przez e-dziennik.

 

Back to top