To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

 GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - przewidywane próbne egzaminy w kl. 8 szkoły podstawowej.

 23.12.2020 r. – 31. 12. 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna.

 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r. - ferie zimowe.

 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. - przerwa świąteczna wielkanocna .

 25,26,27. 05. 2021 r. - egzaminy po klasie 8.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych i dyżury wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej:
14.10.2020. –DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

 Śródroczne zebrania z rodzicami: XI, I, V.


 Konsultacje rodziców z nauczycielami przez e-dziennik.

 

Back to top